****Τέλος, Μπάαλορ! Οι τελευταίες στιγμές ενός Αυτοκράτορα.****

Γλωσσάριο ονομάτων, τόπων, και άλλων πληροφοριών για την ιστορία με τον παραπάνω τίτλο. Η ιστορία βρίσκεται εδώΤέλος, Μπάαλορ! Οι τελευταίες στιγμές ενός ΑυτοκράτοραCopyright: Διονύσης Τζαβάρας (Dain) 2005


Αγία Κραταιή Αυτοκρατορία της Νέας Εκστασιανής: Διαστρική αυτοκρατορία αποτελούμενη από 800 περίπου κόσμους, κυρίως κατακτημένους με τη βία, και μερικές δεκάδες αποικίες της Νέας Εκστασιανής. Θεοκρατικό-μιλιταριστικό καθεστώς κυβερνούμενο – ειδικά τους αιώνες πριν την πτώση - από τον Διαστροκράτορα-Αυθιεράρχη και τις ανοδιοφορτωμένες στο Εκστασιανό Δίκτυο νοημοσύνες των προηγουμένων Αυτοκρατόρων. Επίσης γνωστή με τα ονόματα Διαστρική Αυτοκρατορία της Νέας Εκστασιανής, και Καρκινική Αυτοκρατορία μεταγενέστερα.


Ατομικός τηλεμεταφορέας: Mικρή τηλεμεταφορική συσκευή που φοριέται στο χέρι.Ικανή να τηλεμεταφέρει ένα άτομο σε οποιοδήποτε σημείο ενός γήινου μεγέθους πλανήτη ή στο διάστημα, σε ανάλογη εμβέλεια απόστασης π.χ. σε κοντινούς τροχιακούς σταθμούς ή πλοία. Εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας – λειτουργεί αυθύπαρκτα εκτός του γενικού τηλεμεταφορικού δικτύου - και μόνο ο Αυτοκράτορας και μερικοί ακόμα υψηλά ιστάμενοι είχαν πρόσβαση σε τέτοιες συσκευές την εποχή της ιστορίας.


Αυθιεράρχης: Aυτο-ιεράρχης. Ανώτατος θρησκευτικός τίτλος στην Εκστασιανή Αυτοκρατορία. Κάτι σαν Πατριάρχης ή Πάπας. Την εποχή της ιστορίας αυτής, ο τίτλος δινόταν μόνο στον Διαστροκράτορα.


Γη: Την εποχή που διαδραματίζεται η ιστορία η Μυθαστρία έχει εκδηλωθεί στη Γη, στο πρώτο επίπεδο, πράγμα που έχει επιφέρει μεγάλες αναστατώσεις. Ο Γήινος χρόνος είναι το πρώτο μισό του 23ου αιώνα. Συγκεκριμένα ο θάνατος του Θαιιανού του 7ου συμπίπτει με την 6η Αυγούστου του 2245 μ.Χ.


Γουανγκ-Τσου: Πλανήτης κοντά στο σύνορο της Αυτοκρατορίας με τη περιοχή του γαλαξία πιο κοντά στη Γη. Η μόνη αποικία της Γης, δημιουργημένη από μεγαλοεθνικές εταιρίες κυρίως Κινεζικές στον 22ο αιώνα, που λόγω θέσης και της χρήσιμης βαριάς βιομηχανίας κατακτήθηκε - σχεδόν αμαχητί - από την Αυτοκρατορία.


Διαστροκράτωρ: Αυτοκράτωρ της Διαστρικής Αυτοκρατορίας της Νέας Εκστασιανής.


Εκστασιανή: Ένας από τους Παλαιούς Κόσμους. Ιδιαίτερα θεοκρατικός.


Εκστασιανό Δίκτυο: Τεράστιο διαδίκτυο από υπολογιστές και τεχνητές νοημοσύνες που συγκεντρώνει όλη τη γνώση της αυτοκρατορίας όπως και κυβερνητικό κέντρο ελέγχου όλων των κόσμων και υπηρεσιών. Από Θρησκειολογική άποψη, το Εκστασιανό Δίκτυο είναι ο παράδεισος, και ελπίδα των «πιστών» να τους επιτραπεί να αποθηεκυτούν κάπου μέσα του μετά θάνατον.


Εκστατική/Εκστασιανή Θρησκεία: Θρησκεία βασισμένη στην ιδέα της αιώνιας ζωής του ατόμου μέσω της τεχνολογίας, και της εκστατικής επαφής με το σύμπαν. Πρωτοδημιουργημένη στην Εκστασιανή, έναν από τους Παλαιούς Κόσμους, ήταν κατάλοιπο από παλαιότερες θρησκείες και ιδεολογίες. Βασική αίρεση και αιτία διωγμού των αιρετικών που αποίκησαν τη Νέα Εκστασιανή ήταν οι τεχνητές μέθοδοι έκστασης, αλλά κυρίως η αντικατάσταση της «αιώνιας ζωής» με την μετατροπή του ψυχισμού και του χαρακτήρα του ατόμου σε δεδομένα και η αποθήκευσή τους σε υπολογιστές.Μεγάλες Αρχές: Οι αγιοποιημένοι πρώην αυτοκράτορες που με το θάνατό τους ανοδιοφορτώθηκαν στο Εκστασιανό Δίκτυο, κερδίζοντας την αιωνιότητα και συνεχίζοντας έτσι να «κυβερνούν» την Αυτοκρατορία από θρησκευτική, και όχι μόνο, άποψη. Ιδιαίτερα σημαντική η θεολογική τους σημασία στην Εκστατική θρησκεία.


Μπάαλορ: To αληθινό μικρό όνομα του Θαιιανού του 7ου.


Μυθαστρία: Τεράστιος διαγαλαξιακός «οργανισμός» αποτελούμενος από αμέτρητα εκατομύρια κόσμους και όντα, από ανθρώπους μέχρι οντότητες που είναι σχεδόν θεϊκές, η οποία κατά καιρούς εκδηλώνεται σε κοινωνίες, κόσμους ή, σπανιότερα, μεμονομένες ομάδες και άτομα. Με άπειρη γνώση και τεχνολογία πέρα από κάθε τι γνωστό, η Μυθαστρία γίνεται εμφανής ως προς το νέο μέλος, σε κάποιο επίπεδο, όταν θεωρηθεί πως είναι έτοιμο. Σπάνια εκδηλώνεται άμεσα σε συγκρούσεις και πολέμους. Απλά σταματά να εκδηλώνεται και τα αποτελέσματα αυτής της απόσυρσης γίνονται εμφανή μετά από αιώνες.


Νέα Εκστασιανή: Πλανήτης στο κέντρο της Αυτοκρατορίας. Η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας και κατοικία του κάθε Διαστροκράτορα. Γαιώδης κόσμος σπάνιας ομορφιάς, πρώτη αποικία των φυγάδων της Παλαιάς Εκστασιανής, πρωτοκατοικήθηκε πριν 2 χιλιετηρίδες περίπου. Το όνομα προέρχεται από τον παλαιό ομώνυμο κόσμο και αναφέρεται στην Εκστατική Θρησκεία.


Νεκτάνεβα: Αρχικά μια πόλη της Νουβίια, ενός από τους Παλαιούς Κόσμους. Πριν 12000 χρόνια, όταν η Μυθαστρία έγινε πάλι ανεκδήλωτη σε μεγάλο μέρος του γαλαξία, δημιουργήθηκε εδώ το Φαιναϊκό Τάγμα. Την εποχή της ιστορίας αυτής, η Νεκτάνεβα είναι ένας υπερκόμβος με Πύλες σε χιλιάδες κόσμους ώστε «περιοχές» της Υπερ-πόλης αυτής να βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το γαλαξία. Η αντίρρηση κάποιων Γήινων Εκκλησιών και αρκετών πολιτικών συνασπισμών στο να δημιουργηθεί Πύλη για τη Νεκτάνεβα στη Γη είναι μια από τις αιτίες των μεγάλων αναταραχών του 22ου και 23ου αιώνα στον κόσμο αυτό.


Νόβα Ουρμπάνα: Η ξαναχτισμένη πρωτεύουσα της Νέας Εκστασιανής μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας και τον ολικό βομβαρδισμό της παλιάς πόλης Ουρμπάνα Εξ Τέμπλις.


Νουβίια: Ένας από τους Παλαιούς Κόσμους. Εδώ ιδρύθηκε αρχικά το Φαιναϊκό Τάγμα στην πόλη Νεκτάνεβα πριν 12000 χρόνια σαν προσπάθεια να διατηρηθεί η επαφή με τη Μυθαστρία και το μεγάλο αόρατο Δίκτυο, όταν η παλια διαγαλαξιακή αυτοκρατορία έπεσε και κάθε «πύλη» προς τη Μυθαστρία έκλεισε.


Ολική/μερική Ανο/καθο-διοφόρτωση: Η μετατροπή σε δεδομένα του «εαυτού» ενός ατόμου, σε μοριακό επίπεδο και η μεταφορά τους είτε σε κάποιο τεχνητό σύστημα όπως ένας υπολογιστής, είτε σε κάποιο κλώνο του αρχικού σώματος. Εξαιρετικά επικύνδινη και χρονοβόρα διαδικασία. Μπορεί να γίνει σε μία μόνο φορά και η διακοπή της μπορεί να επιφέρει ακαριαίο θάνατο στην καλύτερη περίπτωση.


Ουρμπάνα Εξ Τέμπλις: Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα του πλανήτη Νέα Εκστασιανή με 15 περίπου εκατομύρια κατοίκους. Ιστορικά η πρώτη αποικία στη Νέα Εκστασιανή ιδρύθηκε εδώ πριν από δυο χιλιάδες χρόνια, από ένα θρησκευτικό τάγμα και τους ακολούθους του, που έφυγαν διωγμένοι ως αιρετικοί από την παλιά Εκστασιανή, έναν από τους Παλαιούς Κόσμους. (Δείτε επίσης Νόβα Ουρμπάνα).


Παλαιοί Κόσμοι:
Συνομοσπονδία εκατό περίπου πλανητών, 80000 ε.φ. από τη Γή, κατάλοιπα ενός παλαιότερου διαγαλαξιακού πολιτισμού. Οι πρώτοι κόσμοι στους οποίους εκδηλώθηκε η Μυθαστρία ξανά πριν χιλιάδες χρόνια.


Παλατίνο Ιμπεριάλις: Προάστιο της πόλης Ουρμπάνα εξ Τέμπλις πάνω στην Νέα Εκστασιανή. Το τεράστιο παλάτι του Αυτοκράτορα σε μέγεθος μικρής πόλης.


Πλειάδιοι Κόσμοι: Πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από άστρα των Πλειάδων. Κυρίως ακατοίκητοι αλλά σημαντικά κέντρα στρατιωτικής δύναμης για την Αυτοκρατορία. Επίσης κατακτημένοι εξερευνητικοί και επιστημονικοί σταθμοί, όπως και κατακτημένες μικροαποικίες της ελεύθερης Ωκεάνας.


Πύλη – Υπερπύλη: Tηλεμεταφορικές πύλες που συνδέουν δύο σημεία στο χώρο ή και το χρόνο και άλλες διαστάσεις. Άλλοτε μεταξύ δύο περιοχών ενός κόσμου, μεταξύ ενός και άλλου κόσμου ή και ακόμα Διαστρικές Πύλες στο διάστημα. Βλέπε και σκουλικότρυπες. Οι Πύλες μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στην επιφάνεια ενός κόσμου ή και στο διάστημα.


Ρουβίκων: Σημαντικός κόσμος της Αυτοκρατορίας από τις παλαιότερες αποικίες της Νέας Εκστασιανής. Συμπρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.


Σελεσμήνος: Oνομασία ενός ανοιχτού αστρικού σμήνους. Το σύνορο της Αυτοκρατορίας με την περιοχή του γαλαξία σχετικά κοντά στην Ωκεάνα.


Φαιναϊκό Τάγμα: Μυστικιστικό τάγμα σε πολλούς κόσμους. Εξωτερικά ένα θρησκευτικό τάγμα, αποτελεί ένα “κρυφό” κόμβο της Μυθαστρίας. Πρωτοδημιουργήθηκε για να διατηρηθεί μια κάποια επαφή με τη Μυθαστρία όταν αυτή σταμάτησε να εκδηλώνεται στο γνωστό γαλαξία πριν 12 χιλιάδες χρόνια.
Η μύηση στο τάγμα γίνεται μόνο μετά από πρόσκληση και είναι ιδιαίτερα μακροχρόνια και σκληρή.


Φαινώ: Μυημένη του Φαιναϊκού Τάγματος, συνήθως θηλυκού γένους.


Φαινώ της Νεκτάνεβα: H Mεγάλη Φαινώ που ηγείται όλου του Φαιναϊκού Τάγματος από την υπερ-διαστατική «πόλη» Νεκτάνεβα, αρχή και κέντρο του τάγματος. Σημαντικό «μέλος» της Μυθαστρίας. Δείτε επίσης: Nεκτάνεβα.


Φωτεινές Χορδές του Σύμπαντος: Ποιητικός όρος, με κρυφή και άγνωστη σημασία, για την λειτουργία, και την τεχνολογία πίσω από αυτήν, με την οποία η κάθε Φαινώ, όπως και οι υπόλοιποι Μυθάστριοι, έρχονται σε επαφή με το Μυθαστριανό «Δίκτυο».
Η λέξη «δίκτυο» δεν χρησιμοποιείται εδώ με καμμία τρέχουσα σημασία. Η πραγματική σημασία είναι επίσης κρυφή και άγνωστη.


Ωκεάνα: Νησιωτικός πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από την Αλκυόνη των Πλειάδων. Η Μυθαστρία εκδηλώθηκε εδώ πριν 1800 περίπου χρόνια και η Ωκεάνα είναι σημαντικό κέντρο αντίστασης ενάντια στον επεκτατισμό της Εκστασιανής Αυτοκρατορίας, όπως και ένα από τα «σμαράγδια» της Μυθαστρίας.


Ωρόρα-Εικόνικα: Πλανήτης με εξαιρετικά ανεπτυγμένη τεχνολογία και επιστήμη, ειδικά στη γενετική και την κλωνοποίηση, που σηματοδοτεί ένα μακρινό σύνορο της αυτοκρατορίας της Νέας Εκστασιανής.

                                                           * * * * * * *